Firemní hodnoty

Hodnotu firmy EPO Machinery tvoří hodnoty lidí, kteří pro ni pracují.  Je definována prostřednictvím našeho jednání a vztahů se zákazníky a je viditelná v naší každodenní práci.

Vložená důvěra

Důvěra je základním kamenem firmy EPO Machinery provází každou její činnost a tvoří podstatu našeho úspěchu. Jsme loajální a plníme své sliby. Naší každodenní činností dokazujeme, že si Vaši důvěru zasloužíme.

Excelentní výkon

Vždy se snažíme o dokonalou práci. Jsme připraveni na výzvy, chceme se vzdělávat a neustále zlepšovat náš výkon.

Respekt

Vůči našim zákazníkům, kolegům a ostatním zúčastněným se chováme vždy s respektem a zakládáme si na čestném jednání.  Respektujeme životní prostředí a usilujeme o trvale udržitelný rozvoj.

Rozvoj kreativity

Při hledání nejlepších řešení oceňujeme nápaditost a jsme otevření novým myšlenkám.

Austin Powder DURA Bang & Olufsen Hitachi Continental Toyota Tsusho Europe TRCZ