Společenská odpovědnost

Nejen vytvářet hodnoty, ale i vhodně je investovat a pomáhat, kde je to potřeba. Fa EPO Machinery s.r.o. podporuje:


NSPKU Národní sdružení PKU a jiných dědičných poruch
 

SKVK Sportovní klub Valašského království

Austin Powder DURA Bang & Olufsen Hitachi Continental Toyota Tsusho Europe TRCZ