KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ A VÝSTUPNÍ TESTERY

Zejména v automobilovém průmyslu je absolutní prioritou kvalita výrobků. Tato kvalita je již sice zajišťována během montáže pomocí nejrůznějších POKA YOKE kontrol, nicméně každý výrobek musí být na konci výrobního procesu kontrolován. Pro automobilový průmysl je standardem 100% test každého vyrobeného dílu.
Naši technici mají zkušenosti navrhnout vám nejlepší zařízení pro měření mechanických, elektrických veličin nebo měření netěsností. Pro tuto oblast zařízení je standardem komunikace s podnikovou MES sítí, ukládání naměřených dat k jednotlivému výrobku a dálková správa SW zařízení bez nutnosti servisního zásahu v sídle zákazníka.


Samostatnou kapitolou jsou testery výrobků určené pro laboratoře pro přesná měření a simulaci životnostních zkoušek. V této oblasti máme velké zkušenosti zejména v testování výrobků z automobilového průmyslu jako například: testery řadicích systémů, brzdových pák, zámků dveří, klimatické testy atd.

PŘÍKLADY REALIZACÍ

 

TESTER SENZORŮ AdBlue

Zkonstruovali jsme testovací zařízení hladinových senzorů AdBlue. Senzory jsou automaticky přesunovány FESTO osami mezi pozicemi: Založení > Kalibrace > Myčka > Inklinace > Sušení > Vyjmutí. Na zařízení je použita unikátní technologie kalibrace ultrazvukových čidel pomocí nakloněných ploch simulujících pohyb kapaliny během jízdy automobilu. Zařízení je řízeno PLC SIMATIC komunikujícím s měřícími PC a podnikovým MES systémem.

 

KALIBRAČNÍ ZAŘÍZENÍ HLADINOVÝCH SENZORŮ OLEJE V MOTORU

Pro německého zákazníka jsme zkonstruovali zařízení na kalibraci senzorů hladiny oleje v motorové vaně. Byl zde použit unikátní systém měření hladiny DEMI vody jako testovacího media s přesností 0,1 mm. Obecně byl projekt náročný na mechanickou přesnost všech pohybových mechanismů. Zařízení je řízeno PLC SIMATIC, samotný kalibrovací SW je instalován v průmyslovém PC. Zařízení plně podporuje připojení na podnikový IS a předávání dat v rámci zpětné sledovatelnosti / traceability.

TESTER ŘADICÍCH SYSTÉMŮ

Navrhli jsme a postavili tester pro měření základních parametrů řadicích kabelů. Po založení dílu do testovacích přípravků proběhne automatické změření tření, vůle a účinnosti. Parametry testu se nastavují automaticky po načtení čárového kódu z testovaného dílu, naměřené hodnoty zaznamenáváme do MES systému. Zařízení je navrženo univerzálně s výměnnými kódovanými přípravky. Na stroji byly použity servomotory YASKAWA a PLC řízení od SIEMENS. Měřící SW je navržen na technologii LabView od firmy National Instruments. Z druhé strany testeru je digitální pravítko určené pro měření délek řadicích kabelů.

Chcete zjistit více? Udělejte první krok.

Naše realizace:

EPO MACHINERY s.r.o. - Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic
+420 556 880 688 - www.epomachinery.cz - IČ: 29389577 - DIČ: CZ29389577